Over ons

We(l) zijn Jong! Dat is de naam van de expo die werd uitgewerkt door TEJO met een aantal partnerorganisaties. We focussen op drie belangrijke thema’s voor jongeren: hun persoonlijk welzijn, hun rechtspositie en waar ze terecht kunnen voor hulpverlening. We nodigen alle bezoekers uit om op een creatieve en participatieve manier deze innovatieve expo ten volle te beleven en bouwen zo samen aan een beter welzijn voor álle jongeren.

HOU-VAST

De HOU-VAST projecten vormen samen een sociale beweging en doen een appel op de solidariteit en inzet van de hele samenleving. Zo willen ze alle jongeren groeikansen geven en in hun kracht zetten, maar ook mee verantwoordelijkheid leren dragen voor hun persoonlijk welzijn.

HOU-VAST projecten concretiseren de TEJO-visie, zoals deze verwoord staat in het TEJO-charter. De projecten komen aan bod in diverse maatschappelijke initiatieven die bijdragen tot psychosociale hulp voor jongeren. Hierbij wordt de band met TEJO bovendien gegarandeerd door één of meerdere TEJO-vrijwilligers die zich verbinden met dat initiatief.

TEJO

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

De rondreizende belevingsexpo WE(L) ZIJN JONG! wordt mogelijk gemaakt door de inzet en medewerking van onderstaande partners.

Blijf op de hoogte van onze newsfeed via Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.