Tejo

Rechtspositie

Je hebt rechten Alle mensen hebben rechten. Jongeren tot 18 jaar zijn minderjarig en hebben daarom extra rechten. Álle jongeren, zonder uitzondering. Die rechten beschermen je tegen mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting. Ze bieden toegang tot allerlei vormen van zorg: onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening, gezondheids- zorg, … En ze geven je kansen om mee te doen aan het maatschappelijk leven, om vrij voor je mening uit te komen en om écht gehoord te worden.

 

Wat zijn belangrijke rechten?

  • Het recht op bescherming tegen fysiek, seksueel en psychisch geweld.
  • Het recht op een veilige en gezonde ontwikkeling.
  • Het recht op hulpverlening wanneer je het nodig hebt, zonder dat je erop hoeft te wachten.
  • Het recht om gehoord te worden over dingen die jou aangaan. Denk maar aan de omgangsregeling als je ouders scheiden.
  • Maar vooral: het recht om onbezorgd jong te zijn, zonder een rugzak vol zorgen!

 

Staan mijn rechten op papier? Ja!

De rechten van kinderen en jongeren staan in wetten en verdragen. Dat betekent dat iedereen die rechten moet respecteren en naleven. België heeft al meer dan honderd jaar wetten op de kinder- bescherming. Sinds 1989 is er ook een Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In 1991 hebben België en Vlaanderen dat Kinderrechtenverdrag goedgekeurd, net als heel veel andere landen. Het Verdrag zegt voor de eerste keer nadrukkelijk dat kinderen rechten hebben en dat ze als volwaardige personen moeten kunnen rekenen op een respectvolle en zorgzame omgang tijdens hun ontwikkeling.

Engagement: zorgen voor anderen

Bij rechten horen ook verantwoordelijkheden en engagement zoals zorgen voor anderen. Dat doe je bijvoorbeeld door niemand te pesten of uit te sluiten. En door geen geweld te gebruiken, niet fysiek, maar ook niet met woorden of online. Hoe kan je mee zorg dragen voor andere jongeren? Wat kan je daar concreet voor doen? Dat noemen we engagementen. Kan je iets doen voor je klas of groep, op school of daar- buiten? Samen kan je zoveel positieve dingen bereiken. Het zal je mee vormen en steviger maken.

De rondreizende belevingsexpo WE(L) ZIJN JONG! wordt mogelijk gemaakt door de inzet en medewerking van onderstaande partners.

Blijf op de hoogte van onze newsfeed via Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.