Wat zegt de wetenschap over het effect van praten?

We nemen het onder de loep

 • ‘Praten helpt’ is een veelgehoorde boodschap, maar klopt dat eigenlijk wel?
  Ja! Wetenschappers zijn het unaniem eens over de werkzaamheid van gesprekstherapie (dat is elke vorm van therapie waarin praten centraal staat). Onderzoek heeft aagngetoond dat verschillende vormen van therapie effectief zijn voor een veelheid aan problemen of klachten.
 • Praten helpt, maar misschien niet voor iedereen?Klopt. Soms is praten moeilijk of ontbreken de woorden voor wat iemand heeft meegemaakt. Denk maar aan een traumatische ervaring, zoals een ongeval. Gelukkig bestaan er naast gesprekstherapie ook vele vormen van creatieve en/of lichaamsgerichte methoden die kunnen helpen als praten (nog) niet vlot. Je kan het ook zo zien: praten kan via woorden, tekeningen, uitbeelden, muziek enzovoort.
 • Hoe werkt praten dan?
  De moeilijkste vraag van allemaal. Onderzoekers zijn nog volop in de weer om in detail te ontrafelen welke mechanismen ervoor zorgen dat therapie helpt. Uit deze rijke geschiedenis aan onderzoek werden echter al enkele belangrijke conclusies getrokken.Van centraal belang blijkt de therapeutische relatie, waarmee de band tussen therapeut en cliënt bedoeld wordt. Kortom: het moet klikken!
  Het unieke aan therapie is dat het (zij het nu praten, creatieve of lichaamsgerichtee werk) in relatie tot een andere persoon gebeurt. De ‘klik’ die iemand voelt met deze persoon is belangrijk. Dit gaat niet vanzelf. Vertrouwen heeft soms tijd nodig om te groeien. Anderzijds, als het niet klikt wil dat niet zeggen dat ‘therapie niet werkt’. Misschien klikt het met iemand anders wel. Als je er even over nadenkt, is dat ook niet zo onlogisch: we kunnen nu eenmaal niet met iedereen overeen komen.Therapie is dus niet hetzelfde als het nemen van een pilletje, iets dat werkt of niet werkt. Het is een proces waarin iemand samen met een therapeut op zoek gaat naar antwoorden.
 • Kan praten dan alleen maar in therapie?
  Neen. Praten is ons belangrijkste communicatiemiddel. Het is de taal die ons met anderen verbindt. In de ideale wereld kunnen we altijd en met iedereen praten over wat ons dwarszit. Soms is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Soms is er meer nodig dan onze direct omgeving kan bieden.
  Soms is ook het net goed om met iemand te kunnen praten die buiten jouw dagelijkse leven staat en daardoor met neutrale en open blik kan luisteren naar je verhaal. Praten met een therapeut in therapie is dus wel anders dan praten met vrieden of familie.