Reserveer

We wensen elke expo-bezoeker een rustige en beklijvende beleving toe.
Om die reden plannen we de individuele en de groepsreservaties apart in.

De ruimte, het thema en het opzet van de expo laten een groepsgrootte van maximum 25 personen toe.

Je bezoek voorbereiden is aangeraden en is mogelijk met het lessenpakket op deze website.
We verwachten naast onze enthousiaste medewerkers, ook een actieve en ondersteunende deelname door de begeleiders van de (klas)groepen.